top of page

การจัดส่งและรับประกันสินค้า

การจัดส่งสินค้า

บริษัทมีบริการจัดส่งฟรีเฉพาะกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ส่วนต่างจังหวัด จะคิดค่าจัดส่งตามระยะทางและขนาดของสินค้าการจัดส่งสินค้าจะในรุ่นเล็กถ้ามาการสั่งซื้อในจำนวนน้อย ( 1-2 ใบ ) อาจต้องรอ*เที่ยวพ่วง แต่ถ้าเป็นใบใหญ่หรือมีจำนวนมากจะรอสินค้าไม่เกิน 5 วัน โดยก่อนส่งจะมีการเรียกเก็บค่ามัดจำสินค้าเป็นจำนวนเงิน 50% ของราคาสินค้าทั้งหมดรวมถึงค่าจัดส่ง และ เมื่อสินค้าถึงหน้างานให้ชำระในส่วนที่เหลือทั้งหมด 

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าจะแบ่งตามชนิดของถัง คือ ถังเก็บน้ำบนดิน รับประกัน 10 ปี ถังเก็บน้ำใต้ดิน รับประกัน 2 ปี และถังบำบัดน้ำเสีย รับประกัน 2 ปี โดยมีเงือนไขการรับประกันคือ ต้องติดตั้งถังชนิดต่างๆ ตามวิธีที่ระบุอยู่ข้างตัวถัง ถ้าพบว่าสินค้ามีความผิดปกติจาก โรงงานผลิต หรือ การขนส่งสามารถเครมได้ ทางบริษัทไม่รับประกันสินค้าในกรณีที่ผู้ซื้อทำให้เกิดความเสียหาย เช่น ชน ทุบ ตกกระแทก หรือ ใช้ผิดวิธี ทั้งนี้บริษัทจะยึดตามวันที่ที่ลูกค้าซื้อสินค้าโดยดูที่บิลใบเสร็จเท่านั้น

การสั่งซื้อและการชำระเงิน

การสั่งซื้อสามารถเลือกสินค้าภายในเว็บไซต์ ราคาสินค้าภายในเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แต่ยังไม่รวมค่าจัดส่ง (ถ้ามี) เมื่อเลือกสินค้าแล้วสามารถโทรสอบถามราคาพิเศษได้ในกรณีที่ซื้อจำนวนมากหรือสอบราคา และบริษัทจะส่งใบเสนอราคาพร้อมเลขที่บัญชีเพื่อชำระเงินค่ามัดจำต่อไป โดยก่อนชำระเงินบริษัทจะแจ้งวันจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

กดโทร.png
ถังเก็บน้ำ HIPPO TANK (3).png
bottom of page