top of page
ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด ST-1600L

ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด ST-1600L

จำนวนผู้ใช้ที่เหมาะสม 11 - 18 คน

กว้าง : 153 เซนติเมตร
สูง    : 169 เซนติเมตร

ก้น-ทางน้ำเข้า  : 143.5 เซนติเมตร
ก้น-ทางน้ำออก : 137 เซนติเมตร

  • การรับประกัน

    ถังใบนี้รับประกัน 1 ปีโดยเก็บบิลที่ซื้อไว้เป็นหลักฐานการรับประกัน ทางบริษัทจะรับผิดชอบสินค้าเฉพาะความผิดปกติของสินค้าเอง เช่น ตัวถังมีรอยรั่ว แตก ปริ โดยตัวถังเอง ส่วนการที่ลูกค้าทำหล่น ชน ทับ การติดตั้งที่ผิดวิธี การใช้ผิดวัตถุประสงค์ของสินค้า หรืออื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  • ติดต่อ

    การสั่งซื้อให้โทรติดต่อที่ 085-492-9464 : น้องบี

bottom of page