top of page
ถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด UT-1600 ลิตร

ถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด UT-1600 ลิตร

ถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 1600 ลิตร

จำนวนผู้ใช้ที่เหมาะสม 5 คน ( สำหรับบ้านพักอาศัย )
จำนวนผู้ใช้ที่เหมาะสม 16-17 คน ( สำหรับสำนักงาน )
(คำนวณจากการสำรองน้ำไว้ใช้ 2 วัน)

กว้าง : 127 เซนติเมตร
สูง    : 158 เซนติเมตร

ทางน้ำเข้า-ออก : 3/4 นิ้ว และ 1 นิ้ว (เกลียวทองเหลือง)
ท่ออากาศ : 1 นิ้ว

  • การรับประกัน

    ถังใบนี้รับประกัน 2 ปีโดยเก็บบิลที่ซื้อไว้เป็นหลักฐานการรับประกัน ทางบริษัทจะรับผิดชอบสินค้าเฉพาะความผิดปกติของสินค้าเอง เช่น ตัวถังมีรอยรั่ว แตก ปริ โดยตัวถังเอง ส่วนการที่ลูกค้าทำหล่น ชน ทับ การติดตั้งที่ผิดวิธี การใช้ผิดวัตถุประสงค์ของสินค้า หรืออื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  • ติดต่อ

    การสั่งซื้อให้โทรติดต่อที่ 085-492-9464

bottom of page