top of page
ถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด UT-4200 ลิตร

ถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด UT-4200 ลิตร

จำนวนผู้ใช้ที่เหมาะสม 13 คน ( สำหรับบ้านพักอาศัย )
จำนวนผู้ใช้ที่เหมาะสม 41-42 คน ( สำหรับสำนักงาน )
(คำนวณจากการสำรองน้ำไว้ใช้ 2 วัน)

กว้าง : 200 เซนติเมตร
สูง    : 217 เซนติเมตร

ทางน้ำเข้า-ออก : 1 นิ้ว และ 1 นิ้ว
ท่ออากาศ : 1 นิ้ว

  • การรับประกัน

    ถังใบนี้รับประกัน 2 ปีโดยเก็บบิลที่ซื้อไว้เป็นหลักฐานการรับประกัน ทางบริษัทจะรับผิดชอบสินค้าเฉพาะความผิดปกติของสินค้าเอง เช่น ตัวถังมีรอยรั่ว แตก ปริ โดยตัวถังเอง ส่วนการที่ลูกค้าทำหล่น ชน ทับ การติดตั้งที่ผิดวิธี การใช้ผิดวัตถุประสงค์ของสินค้า หรืออื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  • ติดต่อ

    การสั่งซื้อให้โทรติดต่อที่ 085-492-9464

bottom of page