top of page
ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด WT-10,000 ลิตร

ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด WT-10,000 ลิตร

ขนาดบรรจุ 10000 ลิตร

จำนวนผู้ใช้ที่เหมาะสม 25 คน ( สำหรับบ้านพักอาศัย )
จำนวนผู้ใช้ที่เหมาะสม 83-84 คน ( สำหรับสำนักงาน )
(คำนวณจากการสำรองน้ำไว้ใช้ 2 วัน)

กว้าง : 200 เซนติเมตร
สูง    : 353 เซนติเมตร

ทางน้ำเข้าด้านบน  : 2 นิ้ว (เกลียวทองเหลือง)
ทางน้ำเข้าด้านล่าง : 2 นิ้ว และ 2 นิ้ว (เกลียวทองเหลือง)

bottom of page