top of page
ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด WT-700 LM

ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด WT-700 LM

ถังเก็บน้ำบนดินขนาดบรรจุ 700 ลิตร

จำนวนผู้ใช้ที่เหมาะสม 2 คน ( สำหรับบ้านพักอาศัย )
จำนวนผู้ใช้ที่เหมาะสม 6-7 คน ( สำหรับสำนักงาน )
(คำนวณจากการสำรองน้ำไว้ใช้ 2 วัน)

กว้าง : 78 เซนติเมตร
สูง : 180 เซนติเมตร

ทางน้ำเข้าด้านบน : 6 หุน 
ทางน้ำเข้าด้านล่าง : 6 หุน และ 1 นิ้ว

  • การรับประกัน

    ถังใบนี้รับประกัน 10 ปีโดยเก็บบิลที่ซื้อไว้เป็นหลักฐานการรับประกัน ทางบริษัทจะรับผิดชอบสินค้าเฉพาะความผิดปกติของสินค้าเอง เช่น ตัวถังมีรอยรั่ว แตก ปริ โดยตัวถังเอง ส่วนการที่ลูกค้าทำหล่น ชน ทับ การติดตั้งที่ผิดวิธี การใช้ผิดวัตถุประสงค์ของสินค้า หรืออื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  • ติดต่อ

    การสั่งซื้อให้โทรติดต่อที่ 085-492-9464 : น้องบี

bottom of page